Tietosuojakäytäntö

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Tietojen käyttötarkoituksena on MicroVision Oy:n ja asiakkaanvälinen asiakassuhteen hoito. MicroVisio Oy käyttää asiakkaalta keräämiään asiakastietoja ja muita asiakassuhteen aikana syntyneitä tietoja tuote- ja palvelutarjonnan suunnitteluun, tarjonnan kohdistamiseen sekä suoramarkkinointiin. Asiakkaalla on mahdollisuus kieltäytyä vastaanottamasta suoramarkkinointia. Asiakkaalla on oikeus tarkistaa, muuttaa ja poistaa itseään koskevia tietoja MicroVisio Oy:n asiakasrekisteristä. Rekisterin asiakastietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille ilman asiakaan suostumusta. Tietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteriin tallennettavat tiedot ovat käyttäjien itsensä lähettämiä tietoja yhteydenottolomakkeella, verkkokauppaan rekisteröitymisen yhteydessä antamia tietoja tai MicroVisio Oy:n edustajan asiakkaan suostumuksella rekisteriin toimittamia tietoja. Asiakasrekisteri sisältää mm. seuraavia tietoja: yrityksen nimi, osoite, y-tunnus, puhelinnumero, henkilön nimi ja sähköpostiosoite sekä tietoja asiakkaan tilauksista ja toimituksista.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasrekisterin yhteys- ja asiakkuustiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista. Asiakasrekisteriin tallennetaan tiedot kun asiakas 1)luo verkkotunnukset verkkokauppaan, 2)tilaa tuotteita, 3) asiakas pyytää lisätietoja tuotteista ja paleluista Suoramarkkinointikielto tallennetaan asiakkaan erillisen ilmoituksen perusteella.

Säännönmukaisten tietojen luovutukset ja tietojen siirto Eu:n tai euroroopan talousalueen ulkopuolelle.

Asiakasrekisteristä ei luovuteta tietoja. Tietoja ei siirretä Eu: ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisena ja se on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta. Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ja asiakastietojen muuttamiseen ovat oikeutettuja vain erikseen määritellyt rekisterinpitäjän omat työntekijät ja rekisterinpitäjän toimeksiannosta ja lukuun toimivien yrityksien työntekijät. Häiriötilanteiden varalta tiedot varmistetaan varmuus kopioimalla. Rekisterin käyttöoikeuksia myöntää ja valvoo rekisteriasioista vastaava henkilö. Asiakasrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

TIETOKONEIDEN JA TOIMISTOLAITTEIDEN HUOLTO JA MYYNTISoita meille 0440 212 700